Rasfoire documente

Legea 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 493 din 16-iul-2009

Hotarirea 798/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 493 din 16-iul-2009

Decretul 1142/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 493 din 16-iul-2009

Legea 281/2009 pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006

publicat in M.Of. 493 din 16-iul-2009

Protocol din 2008 privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic

publicat in M.Of. 493 din 16-iul-2009

Decretul 1199/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006

publicat in M.Of. 493 din 16-iul-2009

Hotarirea 761/2009 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

publicat in M.Of. 493 din 16-iul-2009