Rasfoire documente

Decizia 2009/750/CE/06-oct-2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică şi a elementelor tehnice ale acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Regulamentul 949/12-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Regulamentul 950/12-oct-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Directiva 2009/130/CE/12-oct-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Decizia 2009/748/CE/09-oct-2009 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Comunitate în cadrul Consiliului Grupului internaţional de studiu privind iuta privind prelungirea Acordului de stabilire a mandatului Grupului internaţional de studiu privind iuta din 2001

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Decizia 2009/749/CE/09-oct-2009 de numire a unui membru lituanian şi a unui supleant lituanian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Decizia 2009/751/CE/12-oct-2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Decizia 2009/752/CE/12-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a unui extract lipidic obţinut din krill antarctic Euphausia superba ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Decizia 2009/753/CE/12-oct-2009 de modificare a Deciziei 2006/1013/CE de acordare a unei derogări solicitate de Germania în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009