Rasfoire documente

Regulamentul 828/10-sep-2009 de stabilire, pentru anii de piaţă 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul şi rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziţia tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Regulamentul 825/07-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1659/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Regulamentul 826/07-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1659/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Regulamentul 827/10-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Regulamentul 829/09-sep-2009 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări terţe din zonele Vb, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Regulamentul 830/09-sep-2009 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare albastru în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări terţe din zonele II, IV şi V de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Regulamentul 831/10-sep-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Regulamentul 832/10-sep-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009

Decizia 2009/700/CE/10-sep-2009 de recunoaştere, în principiu, a integralităţii dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanţei bixafen în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2009