Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordonanta urgenta 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordonanta urgenta 222/2008 pentru modificarea art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordonanta urgenta 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordonanta urgenta 224/2008 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Hotarirea 1715/2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entităţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Decizia 308/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului - Ministru

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Decizia 309/2008 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Aparatului de lucru al viceprim - ministrului

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordinul 688/2008 privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea responsabilităţilor acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordinul 2095/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.452/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordinul 890/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008