Rasfoire documente

Instructiuni din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Regulament-Cadru din 2008 de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 1261/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 1268/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 lit. k) şi art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 1271/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 1279/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-278 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 1280/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 1281/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (3) şi art. 88^1 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Hotarirea 1643/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a andezitului nr. 1.691/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Damiacons'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 530/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Ordinul 637/2008 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor de jandarmi judeţene

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Decizia 228/2008 de constituire a Comisiei de negociere a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008