Rasfoire documente

Ordinul 1842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Procedura din 2008 privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Procedura din 2008 privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Ordinul 64/2008 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Ordinul 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Ordinul 2815/D.M./2008 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului'', indicativ PCC 022/2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Ordinul 1027/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Ordinul 1392/2008 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului'', indicativ PCC 022/2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Ordinul 3388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDS) prin Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE)'', aferentă operaţiunilor 2.1.1 ''Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi'', 2.1.2 ''Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate'' şi 2.3.3 ''Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor''

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Ordinul 3408/2008 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.860/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.356/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.450/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008