Rasfoire documente

Hotarirea 1536/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Regulament din 2008 de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Acord din 2008 între Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnica pentru anul 2006

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Ordonanta urgenta 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Ordonanta urgenta 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Circulara 39/2008 privind interzicerea utilizarii instrumentelor de plata de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin în format vechi

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1523/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare anuale a României la Fondul de Finanţare pentru Cooperare Tehnică al Naţiunilor Unite pe anii 2008 şi 2009, pentru susţinerea activităţilor Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1543/2008 privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1555/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1556/2008 privind transmiterea unor spaţii din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1557/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1560/2008 privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, al plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Ordinul 236/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Ordinul 3299/2008 pentru aprobarea publicării Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2006

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Circulara 40/2008 pentru modificarea Circularei Bancii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Nationala a României pentru serviciile de plati fara numerar

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2006

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Hotarârea Guvernului nr. 615/2008 privind redobândirea cetateniei române de catre unele persoane, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 20 iunie 2008

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Hotarârea Guvernului nr. 1.155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 octombrie 2008

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate în legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Româna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 octombrie 2008

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetateniei române de catre unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008