Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială ''Elie Carafoli'' - I.N.C.A.S. Bucureşti

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Decretul 1161/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Decretul 1162/2008 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Decizia 1011/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 510/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 21 mai 2008

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Decizia 1056/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Decizia 1057/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Decizia 1221/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Hotarirea 1463/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Aerospaţială ''Elie Carafoli'' - I.N.C.A.S. Bucureşti

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Hotarirea 1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Hotarirea 1531/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Euro<26 România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Ordinul 5907/2008 privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară - profesori pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008