Rasfoire documente

Legea 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Regulament din 2008 de recepţie în fază unică a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora la obiectivul Palatul Parlamentului

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Decizia 1143/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Decretul 1079/2008 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Decretul 1096/2008 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Decizia 1141/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 şi nota explicativă indice 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Ordinul 5741/2008 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008