Rasfoire documente

Acord din 2007 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Memorandum de Intelegere din 2007 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Decretul 892/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Legea 163/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Legea 164/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm la 20 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Decretul 893/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm la 20 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 35/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Camerei Deputaţilor în Grupul de lucru interparlamentar al Dimensiunii parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 36/2008 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2007

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 37/2008 privind demisia unui deputat

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Decizia 896/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 1258/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 1259/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 1261/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor de interes local şi judeţene a unor drumuri situate în judeţul Prahova

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 1301/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 1303/2008 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Hotarirea 1318/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Decizia 207/2008 privind eliberarea domnului Gergely Olosz din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Ordinul 1245/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling - RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Ordinul 4698/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate, clasele a V-a - a VIII-a

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 295/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 1 aprilie 2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 5 septembrie 2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2008 pentru aprobarea Strategiei sectoriale pe termen mediu privind descentralizarea în cadrul Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 septembrie 2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Rectificare din 2008 la Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.222/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a ardeziei nr. 5.731/2004, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MERIDIAN CC - S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008