Rasfoire documente

Regulament-Cadru din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008

Decizia 929/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7, 8, 9 şi 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008

Ordinul 2848/2008 pentru actualizarea listei marilor contribuabili administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008

Decizia 897/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008

Decizia 899/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 pct. 61 din Legea nr. 45/1993 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, cu referire la art. 38518 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008

Decizia 930/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008

Hotarirea 1211/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Alba, pentru Judecătoria Aiud

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008

Ordinul 10280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

publicat in M.Of. 698 din 14-oct-2008