Rasfoire documente

Decizia 190/2008 pentru numirea doamnei Hîrţan Alexandrina-Luminiţa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Actul Aditional 3/2008 de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115 RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 1102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Decizia 193/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Alice Cezarina Bîtu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Program din 2008 NAŢIONAL de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Decretul 875/2008 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Legea 160/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Decretul 877/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 31/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 32/2008 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 18/2008 pentru încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 47/2008 privind înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier şi a modului în care s-au respectat contractele dintre statul român şi marile societăţi comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protecţie a mediului

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 48/2008 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 1191/2008 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 13 martie 2008 şi 9 mai 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 1193/2008 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115 RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Decizia 191/2008 pentru numirea doamnei Meran Codruţa Georgeta în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Ordinul 1037/2008 privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Ordinul 1657/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Ordinul 2450/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Decizia 857/2008 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială CARPAŢI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Ordinul 617/2008 privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008