Rasfoire documente

Decizia 168/2008 pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Ordinul 264/2008 privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 173/2008 privind desemnarea domnului Gheorghe Albu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Regulamentul 10/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit si ale firmelor de investiţii

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Regulamentul 8/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit si ale firmelor de investiţii

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Ordinul 99/2008 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 864/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 865/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de ajutoare băneşti destinate reparării locuinţelor afectate de calamităţile naturale

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 172/2008 privind desemnarea domnului Darius Meşca, secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 871/2008 pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 877/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 878/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 879/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refuncţionalizare, extindere spaţii Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucureşti, Obiectul 1, corpurile A, B, C şi scările exterioare''

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarirea 899/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 169/2008 privind desemnarea domnului Horia Irimia, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 170/2008 privind desemnarea domnului Septimiu Buzaşu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Suceava

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 171/2008 privind desemnarea doamnei Lucia Ana Varga, secretar de stat la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 174/2008 privind desemnarea domnului Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Bacău

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Ordinul 6/2008 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Norma 9/2008 pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Regulamentul 11/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 757/2008 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI EUROASIG - S.A.

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Ştefanescu împotriva României

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008