Rasfoire documente

Ordinul 509/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 791/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 795/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 780/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 788/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 790/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 805/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 806/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 808/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 809/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. 1 din Legea notarilor şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 810/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 824/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 825/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Decizia 828/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1, 2, 3 şi 4 şi ale art. 461 alin. 1 lit. a) şi d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Ordinul 826/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor 1 şi 2, precum şi a rectificării lit. g) a art. 11, la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008

Hotarire din 2006 în Cauza Vlasia Grigore Vasilescu împotriva României

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2008