Rasfoire documente

Rezolutia 1521/2003 privind situaţia din Liberia, adoptată de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul celei de-a 4.890-a întruniri

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 697/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 709/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^3 alin. 3, art. 91^2 alin. 1, 4 şi 5, art. 144 şi art. 86^2 pct. 6 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Ordinul 376/2008 pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Rezolutia 1688/2006 privind situaţia din Liberia, adoptată de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul celei de-a 5.467-a întruniri

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 686/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 689/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 700/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 742/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 744/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251-256 din Codul comercial, ale art. 1513 din Codul civil şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 848/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Ordinul A/5996/2008 privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.521 (2003), nr. 1.688 (2006) şi nr. 1.792 (2007) privind situaţia din Liberia

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Rezolutia 1792/2007 privind situaţia din Liberia, adoptată de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul celei de-a 5.810-a întruniri

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia XXVIII/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la admisibilitatea căii de atac a recursului declarat împotriva hotărârii instanţei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului la procuror, în temeiul art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală, în vederea refacerii actului de sesizare

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia LXXIX/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008

Decizia 134/2008 pentru completarea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispoziţia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 128/2008

publicat in M.Of. 570 din 29-iul-2008