Rasfoire documente

Decizia 663/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008

Decizia 676/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008

Decizia 524/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008

Decizia 658/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008

Decizia 659/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008

Decizia 660/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. e) şi art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008

Decizia 661/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 6 şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008

Decizia 662/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi art. 21 din Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

publicat in M.Of. 513 din 08-iul-2008