Rasfoire documente

Ordinul 2036/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

publicat in M.Of. 504 din 04-iul-2008

Hotarirea 35/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 504 din 04-iul-2008

Decretul 714/2008 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informaţii şi trecerea sa în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 504 din 04-iul-2008

Hotarirea 710/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

publicat in M.Of. 504 din 04-iul-2008

Decizia 133/2008 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

publicat in M.Of. 504 din 04-iul-2008

Ordinul 2006/2008 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 504 din 04-iul-2008

Decizia 577/2008 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii definite la art. 2 lit. C. pct. 56 şi 57 din Legea nr. 32/2000 a Societăţii Comerciale ''BTWC Broker de Asigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 504 din 04-iul-2008