Rasfoire documente

Ordinul 721/2008 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2008

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Ordonanta urgenta 65/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Hotarirea 574/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Spital Judeţean de Urgenţă Slatina'' judeţul Olt

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Ordinul 708/2008 pentru modificarea Reglementării tehnice ''Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente'', aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Ordinul 723/2008 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP 2008

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Ordinul 1398/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Ordinul 2238/2008 privind declasarea imobilului ''Fabrica de textile Cehan, azi Fabrica de cânepă'' din municipiul Iaşi, şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 4, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Ordinul 2239/2008 privind declasarea imobilului ''Casă'' din municipiul Călăraşi, Str. 13 Decembrie nr. 26, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008

Ordinul 2242/2008 privind declasarea parţială a imobilului ''Fabrica de bere'' din municipiul Iaşi, str. Păcurari nr. 95, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 418 din 04-iun-2008