Rasfoire documente

Decizia 384/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''ASIEUROPEAN BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008

Decizia 413/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 151 pct. 1 şi ale art. 155 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat şi ale art. 607 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008

Decizia 503/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (3) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008

Hotarirea 507/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2007 şi la Paris la 11 decembrie 2007, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul - cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului ''Săli de sport'', semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008

Ordinul 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008

Ordinul 229/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008

Ordinul 267/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008

Ordinul 1447/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 386 din 21-mai-2008