Rasfoire documente

Ordinul 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 271/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 lit. c) din Legea locuinţei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 157/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) alin. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 158/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 159/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 272/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 273/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, aprobată prin Legea nr. 356/2002, şi a art. 1 din Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 274/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

publicat in M.Of. 332 din 25-apr-2008