Rasfoire documente

Norma din 2008 privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate

publicat in M.Of. 270 din 07-apr-2008

Decizia 366/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 20 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 270 din 07-apr-2008

Decizia 349/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6, ale art. 136, 140^3, 143, 148 alin. 1 lit. f) şi ale art. 149^1 alin. 13 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 270 din 07-apr-2008

Hotarirea 352/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate în judeţul Buzău

publicat in M.Of. 270 din 07-apr-2008

Hotarirea 363/2008 pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale

publicat in M.Of. 270 din 07-apr-2008

Hotarirea 13/2008 pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate

publicat in M.Of. 270 din 07-apr-2008