Rasfoire documente

Ordinul 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Decizia 52/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Clăbescu Doru-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Hotarirea 197/2008 privind abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale ''Antibiotice'' - S.A. Iaşi, inclusă în componenta ''Privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat'' din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Decizia 46/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Decizia 47/2008 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Decizia 51/2008 privind revocarea din funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Constantin Zaharia-Lefter şi pentru numirea în această funcţie a domnului Horia Georgescu în cadrul aceleiaşi comisii

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Decizia 53/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Zaharia Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Decizia 54/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Boieru Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Decizia 189/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''AG - BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 210 din 19-mar-2008