Rasfoire documente

Regulamentul 1215/18-oct-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Regulamentul 1217/18-oct-2007 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Regulamentul 1218/18-oct-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Regulamentul 1219/18-oct-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii octombrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Regulamentul 1220/18-oct-2007 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare la importul melaselor în sectorul zahărului stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1110/2007

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Regulamentul 1221/18-oct-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Regulamentul 1222/18-oct-2007 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Decizia 1/08-oct-2007 de modificare a protocolului nr. 4 la Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007

Regulamentul 1216/18-oct-2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2007