Rasfoire documente

Regulamentul 423/19-apr-2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 424/19-apr-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 426/19-apr-2007 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse la 17 aprilie 2007 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 2402/96 pentru feculele de manioc originar din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 427/19-apr-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 428/19-apr-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 429/19-apr-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 430/19-apr-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 431/19-apr-2007 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Decizia 2007/237/CE/13-apr-2007 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce priveste anumite echipe de recoltare si de producere de embrioni din Canada, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Decizia 2007/238/PESC/19-apr-2007 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 425/19-apr-2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007