Rasfoire documente

Norma din 2004 privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004

Decizia 24/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispoziţii introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004

Hotarirea 211/2004 privind aprobarea finanţării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unor proiecte majore de investiţii în judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004

Hotarirea 212/2004 privind finanţarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investiţii ''Capacitate de producţie ghidaje lineare şi subansambluri auto''

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004

Hotarirea 213/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004

Acord din 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004

Hotarirea 215/2004 pentru aprobarea Normelor privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004

Ordinul 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

publicat in M.Of. 173 din 27-feb-2004