Rasfoire documente

Decretul 607/2003 privind acordarea unei graţieri individuale

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Ordonanta urgenta 92/2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 22/2003 privind suplimentarea participării României cu personal din Ministerul Apărării Naţionale la faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie din Irak

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 23/2003 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 43/2000 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 24/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut de art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 25/2003 privind controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2002

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 1153/2003 privind recunoaşterea Fundaţiei ''Crucea Alb-Galbenă din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 1163/2003 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei ''Grupul Parlamentar pentru Fondul Caritabil de Ajutorare a Copiilor Români'' din Marea Britanie

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 1170/2003 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2003 şi la Bucureşti la 28 iulie 2003 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 1181/2003 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 1182/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'' pe anul 2004

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003

Hotarirea 1183/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate, pe anul 2003, ale agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

publicat in M.Of. 710 din 10-oct-2003