Rasfoire documente

Ordinul 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplica in intreprinderile producatoare de produse din carne si care nu au o structura sau o capacitate de productie industriala

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 44/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile pentru controlul febrei aftoase

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 59/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogari unor unitati ce fabrica produse pe baza de lapte

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 18/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor art. 9 din Norma sanitara veterinara ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terte in Romania referitoare la transbordarea produselor la un post de inspectie de frontiera unde transporturile sunt destinate pentru un eventual import in Romania si care modifica Norma sanitara veterinara stabilind metodele de control veterinar pentru produsele provenite din tari terte si destinate pentru zone libere, depozite libere sau depozite vamale, precum si pe durata prin Romania a transportului dintr-o tara terta catre alta tara terta

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 19/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementeaza organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terte in Romania, referitoare la tranzitul produselor de origine animala dintr-o tara terta catre alta tara terta pe uscat doar prin Romania

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 20/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de certificat pentru comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu material seminal, ovule si embrioni de la speciile ovine si caprine

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 21/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animala

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 42/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste constituirea rezervelor de vaccinuri contra febrei aftoase in Romania

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 45/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile detaliate pentru efectuarea de controale referitoare la respectarea punctului de congelare a laptelui crud

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 46/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor care reglementeaza comertul cu produse din carne dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 60/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul documentelor de circulatie la care se refera art. 14 din Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate a animalelor ce reglementeaza punerea pe piata Romaniei a animalelor si produselor de acvacultura

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 61/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru admiterea temporara in Romania a cabalinelor inregistrate

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003

Ordinul 63/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la laboratoarele de referinta pentru monitorizarea contaminarii bacteriologice si virale a molustelor bivalve

publicat in M.Of. 155 din 11-mar-2003