Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Ordonanta urgenta 171/2001 pentru aprobarea modificarii denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei, precum si a taxelor vamale de baza aferente acestora

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Ordonanta urgenta 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Ordonanta urgenta 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum si a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Acord din 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Protocol din 2001 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Ordonanta urgenta 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Ordonanta urgenta 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Ordonanta urgenta 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Hotarirea 1292/2001 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Biroului de schimburi romano-americane in domeniile invatamantului si stiintei

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001

Hotarirea 1293/2001 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome 'Rami-Dacia' din subordinea Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 848 din 29-dec-2001