Rasfoire documente

Legea 546/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Decretul 780/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor}si carantina fitosanitara

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Legea 547/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Decretul 781/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Legea 548/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Decretul 782/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Legea 549/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Decretul 783/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Legea 550/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Decretul 784/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Decretul 785/2001 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2000 privind unele masuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001

Legea 551/2001 pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2000 privind unele masuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

publicat in M.Of. 676 din 25-oct-2001