Rasfoire documente

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Hotarirea 759/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in anul 2001

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Norme Metodologice din 2001 privind aplicarea pe teritoriul Romaniei a sistemului de tranzit comun pentru marfurile transportate pe cale ferata

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Regulamentul 2/2001 de modificare a Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Ordinul 1469/2001 pentru aprobarea Metodologiei de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Ordinul 4/2001 pentru aprobarea Metodologiei de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Decizia 1494/2001 privind aplicarea pe teritoriul Romaniei a sistemului de tranzit comun pentru marfurile transportate pe cale ferata

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Ordinul 4/2001 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2001 de modificare a Regulamentului nr. 1/2001

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Circulara 16/2001 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2001 (perioade de aplicare)

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001