Rasfoire documente

Hotarirea 687/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Decretul 635/2001 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut pentru Proiectul de reabilitare a caii ferate Bucuresti-Constanta, dintre Romania si Banca Japoneza pentru Cooperare Internationala, semnat la Bucuresti la 30 martie 2001

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Decretul 636/2001 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Cai Ferate 'C.F.R.' - S.A. pentru finantarea Proiectului de modernizare a cailor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Decretul 637/2001 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Romania si Comunitatea Europeana privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si bauturi alcoolice

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Decretul 638/2001 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala 'Administratia Porturilor Maritime Constanta' - S.A., semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Decretul 639/2001 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor din Romania pentru finantarea Proiectului de reabilitare, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Hotarirea 648/2001 privind declararea Societatii Comerciale 'Institutul National pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX' - S.A. Petrosani societate de interes strategic

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Hotarirea 652/2001 privind transmiterea unei suprafete desfasurate de 1.000 mp dintr-un imobil proprietate publica a statului din administrarea Prefecturii Judetului Olt in administrarea Consiliului Judetean Olt

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Hotarirea 660/2001 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborarii si implementarii politicii industriale a Romaniei si a planului de actiune aferent

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001

Ordinul 1430/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna august 2001

publicat in M.Of. 415 din 26-iul-2001