Rasfoire documente

Legea 222/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Decretul 289/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Legea 223/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Decretul 290/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Legea 224/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/1999 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Decretul 291/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/1999 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Legea 225/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Decretul 292/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Legea 226/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Decretul 293/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Legea 227/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiintarea unilaterala a regimului de vize pentru cetatenii apartinand statelor membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Decretul 294/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiintarea unilaterala a regimului de vize pentru cetatenii apartinand statelor membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001

Ordinul 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data de 14 februarie 2001

publicat in M.Of. 229 din 04-mai-2001