Rasfoire documente

Legea 219/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitatii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Legea 217/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adaugata pentru obiectivul de investitii 'Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea'

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Decretul 284/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adaugata pentru obiectivul de investitii 'Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din municipiul Oradea'

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Legea 218/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Decretul 285/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folositi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri si a altor acte normative

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Decretul 286/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1999 privind finantarea activitatii Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Legea 220/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Decretul 287/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Legea 221/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Decretul 288/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Hotarirea 411/2001 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucratorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001

Acord din 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucratorilor sezonieri

publicat in M.Of. 227 din 04-mai-2001