Rasfoire documente

Legea 141/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Decretul 194/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Legea 145/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/1999 privind unele masuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgica ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Decretul 198/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/1999 privind unele masuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgica ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Legea 147/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 si la Bucuresti la 14 august 2000

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Decretul 200/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 si la Bucuresti la 14 august 2000

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Hotarirea 347/2001 privind transferul actiunilor detinute de stat la unele societati comerciale din administrarea Ministerului Finantelor Publice in administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001

Rectificare din 2001 la tabelul VIII al Protocolului A la Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, astfel cum a fost modificat prin Decizia Comitetului Mixt Romania - A.E.L.S., aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 bis din 10 septembrie 1999

publicat in M.Of. 173 din 05-apr-2001