Rasfoire documente

Hotarirea 260/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Norme Metodologice din 2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2001 privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Norma din 2001 de acreditare a conservatorilor si restauratorilor

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Norma din 2001 de acreditare a expertilor

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Hotarirea 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 2009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a expertilor

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordonanta urgenta 34/2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comerciala 'Sidex'-S.A. Galati

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordonanta urgenta 35/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Hotarirea 1392/2000 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.172/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala 'Siderca' - S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Ministerului Finantelor

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Hotarirea 262/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2001 privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 734/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 807/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001