Rasfoire documente

Regulamentul 168/31-ian-2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenonă, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiacloprid, tolclofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum şi ziram

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Decizia 1/13-dec-2018 de modificare a apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia, Ecuador şi Peru, pe de altă parte [2019/179]

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 169/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din ceramica dielectrică din anumiţi condensatori

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 170/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din materialele dielectrice ceramice cu PZT din anumiţi condensatori

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 171/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru utilizarea cadmiului şi a compuşilor săi la contactele electrice

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 172/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător şi substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate de tip ''flip chip''

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 173/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul şi cadmiul din cernelurile de imprimare pentru aplicarea de emailuri pe sticlă

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 174/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din compoziţia sticlei cristal, astfel cum este definită în Directiva 69/493/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 175/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru oxidul de plumb din etanşările cu frită utilizate în construcţia montajelor de tip fereastră pentru unele tuburi laser

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 176/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din stratul acoperitor al anumitor diode

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 177/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb ca activator în pudra fluorescentă a lămpilor cu descărcare ce conţin substanţe fosforescente

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019

Directiva 178/16-nov-2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din lagărele şi bucşele folosite în anumite echipamente nerutiere de uz profesional

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2019