Rasfoire documente

Regulamentul 12/03-ian-2019 privind autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 11/03-ian-2019 privind autorizarea preparatului de Enterococcus faecium NCIMB 10415 ca aditiv în hrana scroafelor, purceilor de lapte, purceilor înţărcaţi, porcilor pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 252/2006, a Regulamentului (CE) nr. 943/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 1200/2005 (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional products Ltd., reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 10/03-ian-2019 privind autorizarea unui preparat conţinând un amestec natural de ilit-montmorilonit-caolinit ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 9/03-ian-2019 privind autorizarea substanţei betaină anhidră ca aditiv pentru hrana animalelor de la care se obţin produse alimentare, cu excepţia iepurilor

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 8/03-ian-2019 privind autorizarea analogului hidroxilat al metioninei şi sarea sa de calciu ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019

Regulamentul 7/30-oct-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în ceea ce priveşte scoaterea la licitaţie a 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieţei pentru fondul pentru inovare şi includerea pe listă a unei platforme de licitaţie care urmează să fie desemnată de Germania

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2019