Rasfoire documente

Decizia 142/29-ian-2019 privind recunoaşterea sistemului ''U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol'' în vederea demonstrării conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2019

Decizia 141/28-ian-2019 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2019

Decizia (UE, Euratom) 2019/140/28-ian-2019 de numire a unui membru, propus de Regatul Ţărilor de Jos, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2019

Regulamentul 139/29-ian-2019 de aprobare a substanţei active Beauveria bassiana tulpina IMI389521, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2019

Regulamentul 138/29-ian-2019 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1356/2004, (CE) nr. 1464/2004, (CE) nr. 786/2007, (CE) nr. 971/2008, (UE) nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011 şi a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 şi (UE) nr. 667/2013 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru anumiţi aditivi destinaţi hranei pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2019