Rasfoire documente

Rectificare din 14-iun-2019 la Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2019

Rectificare din 14-iun-2019 la Regulamentul (UE) 2018/1977 al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescăreşti pentru perioada 2019-2020

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2019

Decizia BCE/2019/14/29-mai-2019 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor şi comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere şi de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 ((UE) 2019/976)

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2019

Decizia 975/13-iun-2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2019

Decizia 974/12-iun-2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2019

Regulamentul 973/13-iun-2019 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, propaquizafop şi tebufenozid din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2019

Regulamentul 972/07-iun-2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Dziugas'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2019