Rasfoire documente

Rectificare din 04-iun-2019 la Regulamentul delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019

Decizia 910/13-mar-2019 de stabilire a programului multianual al Uniunii pentru colectarea şi gestionarea datelor biologice, de mediu, tehnice şi socioeconomice din sectoarele pescuitului şi acvaculturii

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019

Decizia 909/18-feb-2019 de stabilire a listei campaniilor obligatorii de cercetare şi a pragurilor în scopul programului multianual al Uniunii pentru colectarea şi gestionarea datelor în sectoarele pescuitului şi acvaculturii

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019

Decizia (PESC) 2019/908/29-mai-2019 privind prelungirea mandatului şefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo *(EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019

Regulamentul 907/14-mar-2019 privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019

Regulamentul 906/13-mar-2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2035 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligaţiei de debarcare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019

Regulamentul 905/13-mar-2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2034 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest pentru perioada 2019-2021

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019

Notificare din 04-iun-2019 cu privire la intrarea în vigoare a celui de Al treilea protocol adiţional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2019