Rasfoire documente

Regulamentul 776/16-mai-2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/2013, (UE) nr. 1299/2014, (UE) nr. 1301/2014, (UE) nr. 1302/2014, (UE) nr. 1303/2014 şi (UE) 2016/919 ale Comisiei şi a Deciziei de punere în aplicare 2011/665/UE a Comisiei în ceea ce priveşte alinierea la Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului şi implementarea unor obiective specifice stabilite în Decizia delegată (UE) 2017/1474 a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Recomandarea 780/16-mai-2019 privind modalităţile practice de eliberare a autorizaţiilor de siguranţă pentru administratorii de infrastructură

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Regulamentul 779/16-mai-2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Regulamentul 778/16-mai-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2014 în ceea ce priveşte gestionarea controlului asupra modificărilor

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Regulamentul 777/16-mai-2019 privind specificaţiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Regulamentul 775/16-mai-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 în ceea ce priveşte gestionarea controlului asupra modificărilor

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Regulamentul 774/16-mai-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2014 în ceea ce priveşte aplicarea specificaţiei tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''material rulant - zgomot'' pentru vagoanele de marfa existente

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Regulamentul 773/16-mai-2019 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''exploatare şi gestionarea traficului'' al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de abrogare a Deciziei 2012/757/UE

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019

Regulamentul 772/16-mai-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1300/2014 în ceea ce priveşte inventarul activelor în scopul identificării barierelor din calea accesibilităţii, al furnizării de informaţii către utilizatori şi al monitorizării şi evaluării progreselor realizate în privinţa accesibilităţii

publicat in Jurnalul Oficial 139Lbis din 2019