Rasfoire documente

Recomandarea 786/08-mai-2019 privind renovarea clădirilor

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2019

Decizia 785/14-mai-2019 privind armonizarea spectrului de frecvenţe radio pentru echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în Uniune şi de abrogare a Deciziei 2007/131/CE

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2019

Decizia 784/14-mai-2019 privind armonizarea benzii de frecvenţe de 24,25-27,5 GHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice pe suport radio în bandă largă în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2019

Decizia (PESC) 2019/783/30-apr-2019 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/355 (BiH/28/2019)

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2019

Directiva 782/15-mai-2019 de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea indicatorilor de risc armonizaţi

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2019

Regulamentul 781/15-mai-2019 privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella phaffii (CECT 13094) ca aditiv destinat hranei puilor pentru îngrăşare sau a puicuţelor pentru ouat, a găinilor ouătoare şi a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrăşare sau crescute pentru reproducere sau pentru ouat (titularul autorizaţiei: Fertinagro Nutrientes S.L.)

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2019