Rasfoire documente

Regulamentul 612/09-apr-2019 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Regulamentul 613/09-apr-2019 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Decizia 610/08-apr-2019 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Regulamentul 611/09-apr-2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Liquirizia di Calabria'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Decizia 614/09-apr-2019 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic în legătură cu adoptarea Regulamentului de procedură al Comitetului mixt, a Regulamentului de procedură al unei comisii de arbitraj, a Codului de conduită pentru arbitri şi a procedurii de mediere

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Decizia (PESC) 2019/615/15-apr-2019 privind sprijinul acordat de Uniune pentru activităţile de pregătire a Conferinţei de revizuire din 2020 a părţilor la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Decizia 616/15-apr-2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Decizia 617/15-apr-2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019

Rectificare din 16-apr-2019 la Regulamentul delegat (UE) 2018/1922 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2019