Rasfoire documente

Acord din 07-nov-2018 DE INSTITUIRE A FUNDAŢIEI INTERNAŢIONALE UE-ALC

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Rectificare din 12-apr-2019 la Regulamentul delegat (UE) 2018/1922 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Rectificare din 12-apr-2019 la Regulamentul delegat (UE) 2019/461 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/522 în ceea ce priveşte excluderea Băncii Angliei şi a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 607/11-apr-2019 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte listele punctelor de control la frontieră şi ale unităţilor veterinare din cadrul sistemului Traces

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 606/11-apr-2019 de modificare a anexei I la Decizia 2012/137/UE în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe sau a părţilor acestora autorizate să introducă în Uniune material seminal de la animale domestice din specia porcină

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 605/11-apr-2019 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe sau a părţilor acestora autorizate să introducă în Uniune transporturi de anumite produse din carne şi stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 604/11-apr-2019 de modificare a anexelor I şi III la Decizia 2010/472/UE în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe sau părţilor acestora autorizate să introducă în Uniune material seminal, ovule şi embrioni de animale din speciile ovină şi caprină

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 603/11-apr-2019 de modificare a anexelor la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în listele ţărilor terţe şi teritoriilor autorizate să introducă în Uniune moluşte bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine şi produse pescăreşti pentru consumul uman

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 602/11-apr-2019 de modificare a anexei I la Decizia 2006/168/CE în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe autorizate pentru introducerea de embrioni de bovine în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 601/11-apr-2019 de modificare a anexei I la Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe sau a părţilor acestora autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia bovină

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 600/11-apr-2019 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi teritoriile dependente ale Coroanei Britanice în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 599/11-apr-2019 de modificare a anexei la Decizia 2007/453/CE în ceea ce priveşte statutul privind ESB al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi al teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 598/09-apr-2019 privind normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat şi pe durata lui, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 597/09-apr-2019 privind instituirea unui Grup la nivel înalt de înţelepţi pentru arhitectura financiară europeană pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Regulamentul 596/11-apr-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Regulamentul 595/11-apr-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1635/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 737/90 al Consiliului, ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Regulamentul 594/08-apr-2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019

Decizia 593/08-apr-2019 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2019