Rasfoire documente

Regulamentul 589/11-apr-2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de animale de acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 100Lbis din 2019

Regulamentul 591/11-apr-2019 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe autorizate să introducă în Uniune transporturi de fân şi paie

publicat in Jurnalul Oficial 100Lbis din 2019

Regulamentul 590/11-apr-2019 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe şi a părţilor din teritoriile ţărilor terţe autorizate pentru introducerea în Uniune a ecvideelor vii şi a materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor de ecvidee

publicat in Jurnalul Oficial 100Lbis din 2019

Regulamentul 588/11-apr-2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe sau a părţilor acestora autorizate să introducă în Uniune transporturi de lapte crud, de produse lactate, de colostru şi de produse pe bază de colostru destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 100Lbis din 2019

Regulamentul 587/11-apr-2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora autorizate să introducă în Uniune transporturi de carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice şi de iepuri de crescătorie

publicat in Jurnalul Oficial 100Lbis din 2019

Regulamentul 586/11-apr-2019 de modificare a părţii 1 a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista ţărilor terţe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor autorizate să introducă în Uniune transporturi de păsări de curte şi de produsele de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 100Lbis din 2019

Regulamentul 585/11-apr-2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte includerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în listele ţărilor terţe, teritoriilor sau părţilor acestora autorizate să introducă în Uniune anumite animale şi carne proaspătă

publicat in Jurnalul Oficial 100Lbis din 2019