Rasfoire documente

Decizia 583/03-apr-2019 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme, pentru anul calendaristic 2017, şi pentru anumiţi producători aparţinând asociaţiei Volkswagen, pentru anii calendaristici 2014, 2015 şi 2016, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 582/03-apr-2019 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de vehicule utilitare uşoare noi, pentru anul calendaristic 2017 şi pentru gruparea Volkswagen, inclusiv membrii acesteia, pentru anii calendaristici 2014, 2015 şi 2016, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 581/08-apr-2019 de numire a unui supleant, propus de Republica Elenă, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 580/08-apr-2019 de numire a doi membri şi a unui supleant, propuşi de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 579/08-apr-2019 de numire a unui supleant, propus de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 578/08-apr-2019 de numire a unui supleant, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 577/08-apr-2019 de numire a unui supleant, propus de Republica Cipru, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Regulamentul 576/10-apr-2019 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de amestecuri de uree şi de azotat de amoniu originare din Rusia, Trinidad şi Tobago şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Regulamentul 575/04-apr-2019 de acordare a protecţiei pentru denumirea ''Cebreros'' (DOP) în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Regulamentul 574/04-apr-2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Paska sol'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 573/08-apr-2019 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a celui de Al treilea protocol adiţional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019

Decizia 572/08-apr-2019 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranţei aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2019