Rasfoire documente

Decizia 1/19/COL/16-ian-2019 privind extinderea garanţiilor speciale referitoare la Salmonella spp. prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte carnea şi ouăle de găini domestice (Gallus gallus) şi carnea provenită de la curcani destinate Islandei [2019/546]

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2019

Decizia 545/03-apr-2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/2030 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenţei cadrului de reglementare aplicabil depozitarilor centrali de titluri de valoare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2019

Decizia 544/03-apr-2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/2031 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenţei cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2019

Regulamentul 543/03-apr-2019 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexelor I, III şi IV la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte actualizarea trimiterilor la anumite regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea de tip a autovehiculelor şi includerea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2019