Rasfoire documente

Decizia 1/12-dec-2018 de stabilire a prelungirii cu doi ani a priorităţilor parteneriatului UE-Iordania [2019/30]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Decizia 4/17-dec-2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) cu privire la execuţia bugetului acestuia pentru exerciţiile financiare 2013-2016 [2019/31]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Decizia 5/17-dec-2018 de numire a membrilor Comitetului executiv al Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) [2019/32]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Regulamentul 27/19-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Decizia 28/10-dec-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, în ceea ce priveşte prelungirea cu doi ani a priorităţilor parteneriatului UE-Iordania

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Decizia (PESC) 2019/29/09-ian-2019 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Mali

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Rectificare din 10-ian-2019 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1605 al Consiliului din 25 octombrie 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Burundi

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019

Rectificare din 10-ian-2019 la Decizia (PESC) 2018/1612 a Consiliului din 25 octombrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Burundi

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2019