Rasfoire documente

Regulamentul 365/13-dec-2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la procedurile şi formularele pentru schimbul de informaţii privind sancţiunile, măsurile şi anchetele în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 364/13-dec-2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererilor de înregistrare şi de extindere a înregistrării registrelor centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 363/13-dec-2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul şi frecvenţa rapoartelor referitoare la detaliile operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte utilizarea codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 362/13-dec-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 361/13-dec-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 în ceea ce priveşte accesul la datele din registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 360/13-dec-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacţii de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 359/13-dec-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacţii şi de extindere a acestei înregistrări

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 358/13-dec-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind colectarea, verificarea, agregarea, compararea şi publicarea datelor privind operaţiunile de finanţare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 357/13-dec-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informaţii detaliate privind operaţiunile de finanţare prin instrumente financiare (securities financing transactions - SFT) stocate de registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019

Regulamentul 356/13-dec-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru specificarea detaliilor privind operaţiunile de finanţare prin instrumente financiare (SFT) care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2019