Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2019/373/05-mar-2019 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/925 (ATALANTA/1/2019)

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Regulamentul 371/07-mar-2019 de stabilire a taxelor la import aplicabile anumitor tipuri de orez decorticat începând cu 8 martie 2019

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Regulamentul 370/07-mar-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1635/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 737/90 al Consiliului, ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Decizia 372/05-mar-2019 privind autorizarea Franţei în vederea aplicării unei rate reduse de impozitare a benzinei fără plumb utilizate drept carburant şi eliberate pentru consum în departamentele din insula Corsica în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Decizia 374/05-mar-2019 de numire a unui membru şi a şase supleanţi, propuşi de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Decizia 375/05-mar-2019 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Decizia 376/05-mar-2019 de numire a trei membri şi a patru supleanţi, propuşi de Republica Croaţia, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Decizia 377/05-mar-2019 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Ungaria, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019

Decizia 378/05-mar-2019 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2019